Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Siena v Praze. Dějiny, umění, společnost...
  Termín konání výstavy: 20. dubna až 2. července 2000
  Místo konání: Šternberský palác Národní galerie v Praze

o výstavě (témata)  výběr z exponátů  organizace výstavy

Buďte srdečně vítáni na první internetové výstavě na oficiálních webových stránkách Ministerstva vnitra ČR s názvem Siena v Praze. Dějiny, umění, společnost... Byli bychom rádi, kdybyste tyto stránky chápali jako exkluzivní pozvánku na stejnojmennou výstavu probíhající ve dnech 20.4. - 2.7. 2000 ve Šternberském paláci, kterou pořádá Národní galerie, Státní ústřední archiv a Universitá degli Studi di Siena.

Výstava nazvaná „Siena v Praze. Dějiny, umění, společnost..." představuje v širokém spektru bohaté kulturně historické vztahy mezi oběma městy a teritorii - Sienským státem a zeměmi Koruny české - od středověku až do konce minulého století.

Téma výstavy je členěno do několika okruhů, jež zahrnují velké osobnosti společné historie, univerzitu v Sieně, památky historicko-kartografické a umělecká díla sienských malířů.

V rámci velkých osobností je věnována pozornost významným postavám původem ze Sieny, které se nesmazatelně zapsaly do našich národních dějin. Jsou to Enea Silvio Piccolomini, pozdější papež Pius II. a autor známé Historie české, Francesco Ottavio Piccolomini, významná postava dějin třicetileté války, Pier Andrea Mattioli, osobní lékař českého krále Ferdinanda I., autor slavného a v Čechách oblíbeného Herbáře a galerie Toskánských Habsburků - Petr Leopold, pozdější český král Leopold II., Ferdinand III. a Leopold II., jejichž rodinný archiv je uložen ve Státním ústředním archivu v Praze.

Část věnovaná univerzitě v Sieně přináší informace o jejím založení Karlem IV., o cestách za poznáním šlechticů a studentů z českých zemi do Sieny, o vědecké činnosti této univerzity i o péči a zájmu, který jí věnovali Toskánští Habsburkové.

Nevšední pohled na společné dějiny nabízejí mapy, plány a kresby Sieny a Sienska z rodinného archivu Toskánských Habsburků. Toskánskou krajinu a život v ní plasticky přibližují originální ukázky děl významných italských umělců a kartografů, jakými jsou na výstavě zastoupeni Antonino De Greyss, Luigi Giachi a Ferdinanda Morozzi nebo cenné kresby Giorgia Angioliniho a Giovanniho Silvestriho či akvarely a kresby ze skicářů velkovévodské rodiny.

Poslední část výstavy soustřeďuje některá reprezentativní díla sienských malířů 14.-16. století ze sbírky Národní galerie v Praze a jedinečný soubor sienské malby zapůjčený ze Sbírky Pinacoteca Nazionale v Sieně, jenž máme možnost vidět v Praze poprvé. Poprvé v moderní době máme také příležitost obdivovat společně dva protějškové obrazy Giorgia di Giovanni, dnes ve sbírkách banky Monte dei Paschi v Sieně a hradu Šternberka, které se na výstavě symbolicky setkávají po letech rozděleni.

 


Copyright © Ministerstvo vnitra České republiky 2000
| úvodní stránka|

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.