Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Umístění archivu
Dějiny archivu

Bezprostředním předchůdcem dnešního Státního ústředního archivu byl Archiv ministerstva vnitra, vytvořený v roce 1919 z archivu českého místodržitelství.
Druhým z přímých předchůdců dnešního SÚA byl Archiv země České. Vznikl v roce 1862 na základech stavovského archivu. Pečoval o korunní archiv a samosprávné písemnosti, rozsáhlá byla jeho badatelská činnost v cizině. Mezi jeho úkoly patřilo i sledování stavu a rozvoje městských a obecních archivů.

Státní ústřední archiv (SÚA) vznikl k 1.10.1954 sloučením Ústředního archivu ministerstva vnitra a Archivu země České.

Do SÚA byly v průběhu let začleňovány další, dříve samostatné, archivy:

S nárůstem počtu a objemu archivních fondů a sbírek vzrůstaly nároky na úložné prostory. V minulosti se tato situace řešila přidělováním nebo pronájmem dalších a dalších objektů, takže v jednom okamžiku byl SÚA umístěn až v 18 budovách v Praze i mimo ni, po celých Čechách. V roce 1991 rozhodla vláda ČR o výstavbě účelové archivní budovy. První etapa výstavby objektu v Praze-Chodovci byla dokončena v roce 1994 a ihned započalo stěhování archivních fondů ze stávajících depozitářů. V současnosti jsou na Chodovci umístěny archiválie v rozsahu asi 100 000 bm. Počet budov, ve kterých bylo SÚA umístěno, se tak zredukoval na stávající tři objekty. V roce 2001 byla slavnostně otevřena provozně technická budova, která poskytuje důstojné zázemí pracovníjům i badatelům.

Nahoru

© Národní archiv
Poslední změna této stránky v listopadu 2002

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.