O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče

Ostatní

NázevAutorRok vydáníCenaKusůStav
40. výročí Státního ústředního archivu v Praze (SÚA v letech 1989-1994; Přehled pracovníků SÚA a jeho předchůdců)V. Babička, J. Hoffmannová a kol.1994 00Vyprodáno
Adolf Ludvík Krejčík – PamětiRenata Kuprová2016 210127Nezobrazovat
Adolf Ludvík Krejčík- PamětiRenata Krupová2016 21069Aktivní
Archiv koruny České – katalog listin z let 1378-1437A. Haas1947 00Vyprodáno
Archivní pomůcky a publikace SÚA do r. 1993; Publikační činnost pracovníků SÚA - 1979-1993O. Sprušilová a kol.1994 4025Aktivní
Archivní teorie, metodika a praxe č. 7 (Návrh zásad zpracování kartografického materiálu se zvl. zřetelem ke sbírce map a plánů v SÚA)S. Kokoška, M. Kronus1993 00Vyprodáno
Archivní teorie, metodika a praxe č. 8 (Evidence jednotného archivního fondu)kolektiv1994 00Vyprodáno
Archivní teorie, metodika a praxe č. 9, (Návrh zásad pro zpracování a ukládání obrazových, audiovizuálních a zvukových dokumentů)E. Benešová1995 00Vyprodáno
Bachova kartotékaM. Vojáček, P. Lutovská, P. Koblasa2016 3100Vyprodáno
Beda DudíkRichard Mahel2015 54065Aktivní
Co vám mám ještě povídatV. Lacina2011 23436Aktivní
Český exil, emigrace a krajanéZora Machková2015 23513Aktivní
Činnost řeholních řádů a kongregací v Čechách (1848-1918)E. Čáňová1997 00Vyprodáno
Deníček spojařkyJiřina Švermová-Kopoldová2015 20011Aktivní
Desky zemské – inventář 1541-1869P. Burdová1990 00Vyprodáno
Desky zemské – seznam kvaternů 1541-1869P. Burdová0 00Vyprodáno
Desky zemské – ukázky a rozbor vkladů nejstarších desekP. Burdová1984 00Vyprodáno
Dodatky a doplňky ke sbírce patentů Státního ústředního archivu v PrazeJ. Kahuda1997 00Vyprodáno
Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud imperatorem, Tom.I. - Epistulae et acta Cesari Speciani 1592-1598, pars I-III (1592 - 1594)Alena Pazderová2016 1376390Příprava
František Ladislav Rieger a velkostatek MalečVíjáček Milan2013 28024Aktivní
Gottfried Daniel Wunschwitz, sběratel, heraldik a geneaologK. Woitschová2012 21588Aktivní
Hromadné odkyselování papírových archiválií.ing. Ďurovič2000 00Vyprodáno
Hrst vzpomínek z dospělostiV. Kaplický2010 15614Aktivní
I kapky proděravějí kámenČ. Císař2011 19012Aktivní
Ilustrovaný slovník knihařské terminologie a termínů používaných v restaurováníJohana Langerová2015 2200Vyprodáno
Jaroslav Janda - Moje vzpomínky na světovou válku 1914 - 1918Jaroslava Hlaváčková2016 1643Aktivní
K dějinám poštovnictví v Čechách. 1722-1918 (1930)A. Špiritová2007 19550Aktivní
K dějinám Židů v českých zemíchLenka Matušíková2015 3654Aktivní
Kodex etických zásad pro archiváře00 00Vyprodáno
Kodex etických zásad pro archivářekolektiv1998 00Vyprodáno
Marie Červinková-Riegrová, Zápisky II.kolektiv2013 49052Aktivní
Marie Červinková-Riegrová. Zápisy I (1880-1884kolektiv2009 4985Aktivní
Menší fondy a sbírky -  Archiv žerotínsko - vrbenskýkolektiv0 1000Vyprodáno
Menší fondy a sbírky – Parisova sbírka 1372-1794.A. Haas0 600Vyprodáno
Na velkostatku F. L. Riegra, vůdce národa. Edice Pamětní knihy MalčeVojáček Milan2014 27564Aktivní
Napoleonova tažení do Ruska 1812-1813 –dokumenty o účasti rakouského  pomocného sboru v korespondenci Karla ze SchwanzenberguJ. Hanesch1972 220Vyprodáno
Neveřejné úzkorozchodné dráhy v Čechách, 1909,1925-1930M. Kunt, T. Kalina2006 100119Aktivní
Neznámý rukopis Lazara Erckera, 1569L. Kubátová1996 60108Aktivní
Obeznalý zootechnik s historickým nadhledemJ. Juněcová, J. Kahuda, J. Šouša2015 100118Aktivní
Obsazování úřadu krajského hejtmana v předbělohorském období a soupis krajských hejtmanů na základě dochovaných seznamů z let 1563/1564-1616/1617P. Mareš2009 18079Aktivní
Paměti a projevyJ. Malypetr2011 21020Aktivní
Pečeti v českých zemích a jejich cena jako dějepisného prameneF. Beneš1949 60Vyprodáno
Pojetí české otázky v díle Zdeňka NejedléhoJ. Křesťan1996 00Vyprodáno
Pracovali pro Třetí říšiKokošková, Sedláková, Pažout2011 39933Aktivní
Protektorátní politika Reinharda HeydrichaM. Kárný a kol.1991 60336Aktivní
Průvodce po Rakouském státním archivu ve Vídni pro českého návštěvníkakolektiv2013 51023Aktivní
Přehled vybraných filmových korporací v českých zemích 1945-1970Věra Adina Šefraná2015 120119Aktivní
Rejstříky k DZ – obnovené vklady po požáru desek 1541 sv. I01947 00Vyprodáno
Restaurování a konzervace skleněných negativůkolektiv2010 2350Vyprodáno
Schematismus k dějinám Komunistické strany Československa (1921-1992)F. Štverák2010 2310Vyprodáno
Slovník představitelů katolické církevní správy v Čechách v letech 1848-1918E. Čáňová1995 00Vyprodáno
Slovník představitelů soudní správy v Čechách v letech 1849-1918Marie Stupková - Martin Klečanský2015 39042Aktivní
Slovník představitelů státní správy v Čechách v letech 1850-1918A. Špiritová1993 00Vyprodáno
Slovník představitelů zemské samosprávy v Čechách v letech 1861-1913M. Lišková1994 00Vyprodáno
Státní ústřední archiv a jeho sídlaV. Babička, T. Kalina, A. Pazderová2001 405Vyprodáno
Stavovský zemský výbor v Čechách – katalog spisů z let 1736-1737M. Lišková1961 00Vyprodáno
Studie k dějinám československého archivnictvíZ. Šamberger2005 602Aktivní
Týd. hláš. zem. spr. polit. v Praze, zem. spr. polit. v Brně a zem. vlády slez. v Opavě o polit. a hospod. bojích dělnictva čes. zemí v roce 1923V. Helešicová, I. Malá1993 500Vyprodáno
Z archivních depozitářů (Pavle Burdové k 70. narozeninám)kolektiv1998 00Vyprodáno
Z mých vzpomínekMiloslav Moulis2016 187117Aktivní
Zbytkové statky v Čechách 1919-1948J. Pšeničková1998 00Vyprodáno
Zelený anton. Plíživé kontravzpomínky.V. Běhounek, M. Kučera2009 21820Aktivní
Zprávy českého zemského archivu;  sv. IXB. Jenšovský, O. Bauer1946 00Vyprodáno
Židovské matriky (HBMa), 1784-1949 (1960)L. Matušíková1999 00Vyprodáno