O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe


Soupis dokumentů týkajících se povyšování obcí na městečka a města z fondů Národního archivu


Archiválie uvedené v tomto soupisu dokumentů se půjčují (pouze prezenčně) ve studovně Národního archivu v Praze na Chodovci (archivní areál). Vzhledem k nutné přípravě archiválií je lhůta předložení po objednání 1 pracovní den.

 

Pro objednání je nutno uvést:

 

1)číslo fondu (NAD – uvedeno na úvodní straně)

2)karton (se zkratkou “ka”)

3)další údaje uvedené v soupise, zejména signatura (sg.), číslo jednací (čj.) a název lokality

příklady:

1)NAD 873, ka 195, sg. 13/1/31

2)NAD 323/2, ka 349

3)NAD 753, ka 192

4)NAD 323/3, ka 54

 

V případě zájmu o studium se informujte podrobně o podmínkách na internetových stránkách Národního archivu nebo osobně ve studovně.

 

Soupis pramenů, které se týkají agendy povyšování obcí na města a městečka v letech (1832) 1856–1918, vznikl ve snaze přehledně zpřístupnit materiál uložený v několika fondech Národního archivu. V první řadě se jedná o spisy uložené ve fondu Ministerstvo vnitra – Vídeň (MV/R) a v jeho části Šlechtický archiv (ŠA). Povyšování obcí v Čechách patřilo také do agendy Českého místodržitelství (ČM). Spisy jsou uloženy ve všeobecné registratuře ČM v rámci signatury 13 – obecní záležitosti. Tyto spisy jsou součástí všeobecné agendy týkající se obcí. S ohledem na strukturu a rozsah spisů nejsou v soupise prozatím zachyceny všechny spisy týkající se povyšování obcí. Spisy z období po roce 1910 jsou uloženy ve fondu Zemský úřad Praha (ZÚ), nástupnické instituce ČM.

 

Soupis ve formátu PDF (665 kB)